เกมที่เล่นแล้วได้เงินจริง

ยืม เครดิต ฟรี_คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง _ไทยบาคาร่า

Call

Don't wait. Call today. We are here when you're ready.

866-716-5158
Address

Homewood du Plateau
4387 Avenue de l'Esplanade Montreal, 
QC H2W 1T3

Find us on Google Maps
Online form

Let us know how we can help and we'll get back to you.

Scroll down for the confidential online form

Self-referral

Referral from your physician is not necessary. Our team is available day or night to answer any questions you might have regarding Homewood du Plateau or to facilitate admission. They will walk you through the process of coming to the facility, and explain the features and the benefits of our exclusive, medically-based treatment approaches.

Admission to Homewood du Plateau is determined based on each individualí»s needs; however, all clients must be medically stable, not present a harm to themselves or others and must be over the age of 18.

Homewood du Plateau is a completely smoke-free and tobacco-free property.

Call us now for immediate help:

866-716-5158 or 514-612-2889

Confidential Form

If you prefer for us to contact you, feel free to fill out the form below and we will get back to you as quickly as possible. All information given is confidential and private. We do not share (give, sell or rent) your personal information as directed by applicable law. If we need to contact you, we will use the contact information you have provided and will identify ourselves as being from Homewood du Plateau or Homewood Health.


By completing this form you are consenting to our  Privacy Policy. Information you enter may travel through, or be stored on servers located in the United States and Canada.

Homewood du Plateau
4387 Avenue de l'Esplanade
Montreal, QC H2W 1T3